Utsatt innføring av bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på Langevåg-Buavåg

Veronica Solås Kunngjøringer, Nyheter

Statens vegvesen viser til tidligere kunngjøring om innføring av bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på ferjesambandet Langevåg–Buavåg fra 01.02.2019.
Statens vegvesen informerer med dette om at innkrevingsstart for bompengeavgift på nullutslippskjøretøy på ferjesambandet Langevåg–Buavåg blir utsatt. Vi vil komme tilbake med ny kunngjøring når tidspunkt for innføring er fastsatt.

Kunngjøring utsettelse Langevåg-Buavåg