Bompengeavgift for nullutslippskjøretøy i E134 Stordalstunnelen og Fastlandssambandet Halsnøy fra 01.04.19

Veronica Solås Kunngjøringer, Nyheter

Nullutslippskjøretøy er en fellesbetegnelse på elkjøretøy (elbil) og hydrogenkjøretøy. (les mer her)

E134 Stordalstunnelen og Fastlandssambandet Halsnøy innfører bompengeavgift for nullutslippskjøretøy fra 01.04.19

I tråd med føringene fra Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak blir det innført bompengeavgift for nullutsleppskjøretøy i takstgruppe 1 som tilsvarer 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt. Nullutsleppskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Fastlandssambandet Halsnøy Takstgruppe 1 Takstgruppe2
Ordinær takst 96,00 264,00
Autopass avtale med 20% rabatt 76,80 264,00
Takst nullutslippskjøretøy (med gyldig avtale og brikke) 38,40 0

 

E134 Stordsdalstunnelen Takstgruppe 1 Takstgruppe2
Ordinær takst 41,00 56,00
Autopass avtale med 20% rabatt 32,80 56,00
Takst nullutslippskjøretøy (med gyldig avtale og brikke) 16,40 0

Nullutslippskjøretøy uten gyldig avtale og brikke betaler ordinær bompengetakst.

 

Takstendringen kan klages inn til Samferdsledepartementet innen tre uker fra kunngjøring.
Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo.

 

Se kunngjøringer (PDF)