Bompengeavgift for nullutslippskjøretøy i Jondalstunnelen fra 01.04.19

Veronica Solås Nyheter

Nullutslippskjøretøy er en fellesbetegnelse på elkjøretøy (elbil) og hydrogenkjøretøy. (les mer her)

Jondalstunnelen innfører bompengeavgift for nullutslippskjøretøy fra 01.04.19

I tråd med føringene fra Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak blir det innført bompengeavgift for nullutsleppskjøretøy i takstgruppe 1 som tilsvarer 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt. Nullutsleppskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Jondalstunnelen Takstgruppe 1 Takstgruppe2
Ordinær takst 32,00 51,00
Autopass avtale med 20% rabatt 25,60 51,00
Takst nullutslippskjøretøy (med gyldig avtale og brikke) 12,80 0

Nullutslippskjøretøy uten gyldig avtale og brikke betaler ordinær bompengetakst.

Takstendringen kan klages inn til Samferdsledepartementet innen tre uker fra kunngjøring 1/3-19
Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep., 0033 Oslo.

 

Se kunngjøringer (PDF)