Rushtidsavgift frå mandag 25. mars

Veronica Solås Nyheiter

Statens vegvesen har tatt ei avgjerd om starte opp rushtidsavgifta i Bymiljøpakken på Nord-Jæren, frå og med mandag 25. mars.

Statens vegvesen har oppdatert og testa programvaren, og testane viser at systemet nå er i ein stabil driftssituasjon.

Her finn du pressemeldinga frå Bymiljøpakken med utfyllande informasjon.

https://bymiljopakken.no/rushtidsavgift-fra-mandag/ 

 

Her finn du informasjon om prisar og vilkår for Bymiljøpakken på Nord-Jæren.

https://ferde.no/priser/