Faktura per epost avviklet fra 22.05.19

Veronica Solås Nyheter

Dersom du vanligvis mottar din avtalefaktura per epost, så vil du fremover få denne fakturaen tilsendt pr post eller pr Digipost.