Forsinkelse på bompengeinnkreving på E18 Tvedestrand – Arendal

Veronica Solås Nyheter

Oppdatert nyhet 30.08.19:  Innkreving starter 01.09.19 kl 00:00. Les mer HER


Leveransen av kamera til bomstasjonene på nye E18 Tvedestrand – Arendal er forsinket, noe som medfører forsinkelse av bompengeinnkrevingen.  

Tirsdag 2. juli åpner den nye firefeltsveien mellom Tvedestrand og Arendal. Dette er en veistrekning som har to bomstasjoner (Mørland og Stølen). All infrastruktur relatert til bompengeinnkrevingen på de to stasjonene er ferdig installert og testet, med unntak av de sentrale videokameraene.

Leverandøren av videokameraene har meddelt Ferde AS at kameraene ikke fungerer slik de skal. Dette betyr at oppstart av innkreving av bompenger på strekningen Tvedestrand – Arendal ikke vil starte 2. juli som planlagt. Forsinkelsen gjelder for begge bomstasjonene. Nye E18 vil fortsatt åpne for ferdsel 2. juli, selv om bompengeinnkrevingen er forsinket.

Nye Veier er ansvarlig for bygging av veien. Det regionale bompengeselskapet Ferde er ansvarlig for innkreving av bompenger.

– Vi har hatt tett dialog og oppfølging av leverandøren av infrastrukturen for bomstasjonene, Tecsidel, og har inntil nylig vært informert om at leveransene var i rute, kommenterer Marit Husa, kommunikasjonsdirektør i Ferde.
Når innkrevingen vil starte er derfor usikkert, men antatt oppstart er 1. september 2019.

 

Pressekontakt:
Marit Husa, Kommunikasjonsdirektør
marit.husa@ferde.no, mobil 47 68 55 44