Oppstart innkreving av bompenger for E18 Tvedestrand-Arendal den 02.07.19 – Utsatt

Veronica Solås Nyheter

30.08.19 Innkreving starter 01.09.19 kl 00:00. Les mer HER


28.06.19 Innkrevingen er utsatt! Oppdatert nyhet om utsatt innkreving finner du HER.


Den 2. juli 2019 kl 12:00 starter innkrevingen av bompenger på den nye firefelts motorveien mellom Tvedestrand og Arendal.

Det kreves inn bompenger i bomstasjonene E18 Mørland og E18 Stølen i begge retninger.

Priser

Ordinær pris
(uten brikke)

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

E18 Mørland

kr 30

kr 75

E18 Stølen

kr 14

kr 35

Brikkerabatt 20%

E18 Mørland

Kr 24

kr 75

E18 Stølen

Kr 11,20

kr 35

Nullutslippskjøretøy

E18 Mørland

Kr 12

kr 0

E18 Stølen

Kr 5,60

kr 0

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.

Nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy (el- og hydrogenkjøretøy) i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Og nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt. Nullutslippskjøretøy uten gyldig brikke betaler full pris som for ordinære kjøretøy.

Rabatt ved bruk av brikke:

Har du en gyldig avtale og brikke fra et annet bompengeselskap, kan du benytte denne ved passering. Passeringene blir da belastet din hovedavtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
E18 Tvedestrand-Arendal tilbyr ikke egne avtaler eller brikker.

Har du ikke AutoPASS-avtale eller brikke?
Dersom du ikke har AutoPASS-avtale, betaler du full pris. Dette gjelder også nullutslippskjøretøy. Du vil vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det ilegges ikke fakturagebyr.

Dersom du tegner avtale og skaffer deg brikke, vil du få rabatt i E18 Tvedestrand-Arendal uansett hvor du tegner din hovedavtale.
Du kan tegne avtale på https://minside.autopass.no/

04.06.19 Kunngjøring (PDF)