Ferdes årsberetning for 2018.

Veronica Solås Nyheter

Ferde fikk inn 2,4 milliarder i første år som regionalt bompengeselskap

190 millioner bompasseringer ga 2 424 millioner kroner i inntekter til Ferde i 2018. Hele 23 bompengeselskap er fusjonert inn i selskapet, som skal finansiere veiprosjekter fra Aust-Agder i sør-øst, til Sogn og Fjordane i nord-vest.

Driftskostnadene ble 268 millioner kroner, som er 11% av inntektene. Det gir en kostnad på 1,41 per bompassering. Kostnadene var påvirket av kjøp og innfusjonering av de 23 bompengeselskapene, samt kostnader relatert til overgangen fra forskuddsbetaling til etterskuddsbetaling av bompenger. Aksjekapitalen i de innfusjonerte selskapene ble tilbakebetalt til eierkommuner og fylker.

– Vårt mål er å samle inn bompenger på en mest mulig kostnadseffektiv måte, og finansiere veiprosjekter. I 2018 har vi slått sammen selskapene og profesjonalisert finanssiden av selskapet, noe
som bidrar til reduserte rentekostnader. På kundebehandling har vi fortsatt en del å hente på harmonisering på tvers av prosjektene, kommenterer Trond Juvik, administrerende direktør.
Selskapet svarte i fjor på 141 057 henvendelser på telefon og 83 670 på e-post.

– Målet er å halvere kostnadsnivået innen tre år. For å få det til, er vi avhengige å få overført ansvar fra Statens vegvesen på de områdene de fortsatt er operative for at vi skal kunne få kontroll på
verdikjeden og dra nytte av stordriftsfordeler. Det betyr at de regionale bompengeselskapene får ansvar for all teknisk utrustning, inkludert IKT løsninger, noe som i dag i stor grad håndteres av
Statens vegvesen, fortsetter Juvik.

Pressekontakt:
Marit Husa, Kommunikasjonsdirektør
marit.husa@ferde.no, mobil 47 68 55 44

 

Se vår årsberetning:

Ferdes Årsberetning 2018