Kunngjøring om justering av bompengetakster og innføring betaling nullutslippskjøretøy fra 01.08.19

Veronica Solås Nyheter

Den 1. august blir takstene på Vossapakko og Hardangerbrua justert, samt det blir innført betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.

Betaling for nullutslippskjøretøy
I tråd med Prop. 87 S (2017–2018) og lokale vedtak blir det innført bompengeavgift på for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 som svarer til 50 prosent av ordinær bompengetakst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Nullutslippskjøretøy er en fellesbetegnelse på elkjøretøy og hydrogenkjøretøy. Rabatterte takster for nullutslippskjøretøy krever gyldig avtale og elektronisk brikke. Uten avtale og elektronisk brikke, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på linje med andre kjøretøy uten gyldig avtale og elektronisk brikke.

Passering med rabatt:
Kunder som allerede har gyldig avtale og brikke til sin elbil/hydrogenbil, trenger ikke å foreta seg noe.Informasjon om takstendring Vossapakko

Etter omlegging til nytt takst- og rabattsystem fra 1. desember 2018 har gjennomsnittlig inntekt ligget over prognosen i Vossapakko. Bompengetakstene vert derfor justert.

Takstene i Vossapakko blir som følger fra 1. august:

Vossapakko Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Full pris Pris med brikke og gyldig avtale 20% rabatt Full pris/Pris med brikke og gyldig avtale
Ordinære kjøretøy Kr 45,00 Kr 36,00 Kr 95,00
Nullutslippskjøretøy
(elbil og hydrogenbil)
Kr 45,00 Kr 18,00 Kr 0,00

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Passeringstak:

Passeringstaket og timesregel for Vossapakko blir videreført for kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.Informasjon om takstendring Hardangerbrua

Etter omlegging til nytt takst- og rabattsystem fra 1. desember 2018 har gjennomsnittlig inntekt ligget under prognosen for kjøretøy i takstgruppe 1, og over prognosen for kjøretøy i takstgruppe 2 på Hardangerbrua. Bompengetakstene blir derfor justert.

Takstene i Hardangerbrua blir som følger fra 1. august:

Hardangerbrua Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Full pris Pris med brikke og gyldig avtale 20% rabatt Full pris/Pris med brikke og gyldig avtale
Ordinære kjøretøy Kr 145,00 Kr 116,00 Kr 450,00
Nullutslippskjøretøy
(elbil og hydrogenbil)
Kr 145,00 Kr 58,00 Kr 0,00

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

 

Passeringstak:

Passeringstaket for Hardangerbrua blir videreført for kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.

 

Les mer:

Kunngjøring Vossapakko og Hardangerbrua