Opphør av bompengeinnkreving i Halsnøysambandet den 05.09.19

Veronica Solås Nyheter

Torsdag 5. september kl 13:00 avsluttes innkrevingen av bompenger i Halsnøysambandet.

Dette gjelder bomstasjonen plassert på fv 544 Halsnøy.

Det er i disse dager sendt ut kundebrev til alle kunder med følgende informasjon:

Dersom du har AutoPASS-avtale med Halsnøysambandet og ønsker å fortsette å ha AutoPASS avtale, beholder du AutoPASS-brikken i bilen.

AutoPASS-brikken vil fortsatt fungere, selv om innkrevingen i Halsnøysambandet opphører. Eventuelle passeringer i andre bompengeanlegg vil bli fakturert på etterskudd, med samme rabatter som tidligere.

Dersom du ikke lenger ønsker å ha AutoPASS-brikke i bilen, må du si opp kundeforholdet via vårt kontaktkskjema

Uten AutoPASS avtale betaler man full pris. Se www.ferde.no for informasjon om priser og takster.

Vi gjør oppmerksom på at det er obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy i takstgruppe 2 (tillatt totalvekt over 3500 kg).