Opphør av bompengeinnkreving i Listerpakken den 27.08.19

Veronica Solås Nyheter

Tirsdag 27. august kl. 1500 avsluttes innkrevingen av bompenger i Listerpakken.

Dette gjelder bomstasjonene på E39 ved Handeland, mellom Lyngdal og Kvinesdal, på fylkesveg 43 ved Kollevoll, mellom Lyngdal og Farsund, og på fylkesveg 465 ved Gjervollstad.

Det er i disse dager sendt ut kundebrev til alle kunder med følgende informasjon:

Dersom du har AutoPASS-avtale med Listerpakken og fortsatt ønsker å ha AutoPASS-brikke i bilen, trenger du ikke å foreta deg noe. AutoPASS-brikken vil fortsatt fungere, selv om innkrevingen i Listerpakken opphører. Eventuelle passeringer i andre bompengeanlegg vil bli fakturert på etterskudd, med samme rabatter som tidligere.

Har du penger til gode på innbetalt forskudd, vil du få beløpet tilbakebetalt innen tre måneder. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret du sist betalte din avtalefaktura fra. Dersom du har endret kontonummer siden siste innbetaling, må du innen 15.09.2019 gi beskjed om nytt kontonummer i en skriftlig henvendelse

Dersom du ikke lenger ønsker å ha AutoPASS-brikke i bilen, må du si opp kundeforholdet. (kontaktskjema)

Husk at det er obligatorisk med brikke for tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 3500 kg) i takstgruppe 2 i Norge.