Oppstart av innkreving for E18 Tvedestrand-Arendal fra 01.09.19

Veronica Solås Nyheter

Ferde har tidligere kunngjort at innkrevingen av bompenger på den nye firefeltsveien mellom Tvedestrand og Arendal, er forsinket på grunn av at kameraene ikke fungerte. Dette er nå utbedret, og oppstart innkreving blir som tidligere kommunisert 1. september kl 00:00

Det kreves inn bompenger i bomstasjonene E18 Mørland og E18 Stølen i begge retninger.

Priser

Ordinær pris
(uten brikke)

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

E18 Mørland

kr 30

kr 75

E18 Stølen

kr 14

kr 35

Brikkerabatt 20%

E18 Mørland

Kr 24

kr 75

E18 Stølen

Kr 11,20

kr 35

Nullutslippskjøretøy

E18 Mørland

Kr 12

kr 0

E18 Stølen

Kr 5,60

kr 0

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.
Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.

Nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy (el- og hydrogenkjøretøy) i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Og nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt. Nullutslippskjøretøy uten gyldig brikke betaler full pris som for ordinære kjøretøy.

Rabatt ved bruk av brikke:

Har du en gyldig avtale og brikke fra et annet bompengeselskap, kan du benytte denne ved passering. Passeringene blir da belastet din hovedavtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
E18 Tvedestrand-Arendal tilbyr ikke egne avtaler eller brikker.

Har du ikke AutoPASS-avtale eller brikke?
Dersom du ikke har AutoPASS-avtale, betaler du full pris. Dette gjelder også nullutslippskjøretøy. Du vil vanligvis få faktura tilsendt 1-3 måneder etter passering.
Fakturaen blir sendt i posten til kjøretøyets eier, og inneholder kun passeringsavgift. Det ilegges ikke fakturagebyr.

Dersom du tegner avtale og skaffer deg brikke, vil du få rabatt i E18 Tvedestrand-Arendal uansett hvor du tegner din hovedavtale.
Du kan tegne avtale på https://minside.autopass.no/

04.06.19 Kunngjøring (PDF)