Ferde leverer på bompengereformen – effektiviserer driften

Veronica Solås Nyheter

Ferde hadde en positiv kostnadsutvikling første halvår 2019. Nøkkeltall fra selskapet viser en effektivisering av bompengeinnkrevingen i regionen.

 I regnskapet for første halvår 2019 beløp Ferdes driftsinntekter seg til 1 610 millioner kroner, mot 2 424 millioner kroner for hele 2018.

Driftskostnadene første halvår 2019 var 149 millioner kroner, som tilsvarer 9,3% av driftsinntektene. Til sammenligning var driftskostnadene 11,1% av driftsinntektene for hele 2018. Kostand per bompassering første halvår 2019 ble på 1,27 kroner, en nedgang fra 1,41 kroner for hele 2018.

I 2018 innfusjonerte Ferde 23 bompengeselskaper, som finansierer veiprosjekter fra Aust-Agder i sør-øst til Sogn og Fjordane i nord-vest.

Som regionalt bompengeselskap, rapporterer Ferde nøkkeltall til Statens vegvesen. Disse inkluderer driftskostnad per passering og driftskostnad i prosent av driftsinntekt. I rapporteringen til Statens vegvesen blir det rapportert på et sett kostnader som avviker fra de regnskapsmessige. For første halvår 2019 viser disse en driftskostnad på 8,3% av driftsinntektene, og driftskostnader per passering på 1,10 kroner.

– Vi har begynt å høste effektiviseringsgevinster av å ha samlet bompengeprosjektene, og er i ferd med å få en samlet kundemasse, kommenterer administrerende direktør Trond Juvik.

– Målet er å samle inn bompenger og sikre finansiering på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Ferde utvikler nye IKT- og selvbetjente løsninger som skal legge grunnlag for at den positive trenden skal holde frem, fortsetter Juvik.

 

Kontakt:

Marit Husa, Kommunikasjonsdirektør
marit.husa@ferde.no, mobil 47 68 55 44