Oppstart av innkreving for Nordhordlandspakken fra 01.12.19

Veronica Solås Nyheter

Den 1. desember 2019 kl 00:00 starter innkrevingen av bompenger for Nordhordlandspakken.

Se kunngjøring (PDF)

Det kreves inn bompenger i begge retninger i følgende bomstasjoner: E39 Flatøy – avkjøring mot Flatøy/ påkjøring mot Bergen, E39 Flatøy Nord, E39 Mundalsberget og Fv.57 Isdalstø.

Takster for Nordhordlandspakken:

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Uten avtale Kr. 20,00
Med AutoPASS Kr. 16,00 Kr. 32,00
Nullutslippskjøretøy m/AutoPASS Kr. 8,00 Kr. 0,00
  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Passering med AutoPASS:
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASSavtale og brikke får 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
Nordhordlandspakken har ikke egne avtaler/brikker, og passeringer vil bli belastet avtalen der hvor du har fått brikken din i fra.

Timesregel og månedstak forutsetter AutoPASS
Ved gyldig AutoPASS-avtale og brikke betales det kun for én passering i løpet av én time, uansett om man passerer flere bomstasjoner i Nordhordlandspakken. Og det betales maksimalt for 50 passeringer per kalendermåned per kjøretøy.

Nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASSavtale og brikke får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100 % rabatt av ordinær bompengetakst.
Dette er i tråd med Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak.

Fritak:
Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:

  • Passasjerer i alle typer kjøretøy
  • Gående og syklende
  • Motorsykler og mopeder
  • Kollektivtransport i konsesjonert rute*
  • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
  • Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse for forflyttingshemmede*

Fritaksordninger merket med * må søke om fritak for betaling av bompenger, og krever gyldig avtale og bruk av brikke.