Justering av bompengetakstene for ferjesambandene Langevåg-Buavåg og Gjermundshamn-Årsnes/Varaldsøy-Årsnes fra 01.01.2020

Veronica Solås Nyheter

Det pågår bompengeinnkreving på prosjektet Bømlopakken på ferjestrekningen Langevåg-Buavåg, og på prosjektene Årsnes ferjekai og Løfallstrand på ferjestrekningene Gjermundshamn-Årsnes og Varaldsøy-Årsnes.

Den 01.01.2020 innføres AutoPASS-regulativet på de aktuelle ferjestrekningene med brikkebetaling.

Det blir samtidig innført bompengetakst for nullutslippskjøretøy under 6m i begge samband. Og ordningen med bompengeavgift for passasjerer blir avsluttet på ferjestrekningene Gjermundshamn-Årsnes og Varaldsøy-Årsnes.

Les mer om endringen av bompengetakstene i kunngjøringene:

For mer informasjon om betaling på ferjer: