Ryfylketunnelen åpnet for trafikk 30.12.19

Veronica Solås Nyheter

Ryfylketunnelen åpnet for trafikk mandag 30.12.19 kl 12:00, mens Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen åpner senere. Den offisielle åpningen av Ryfast blir markert når alle tunnelene åpnes.

Ryfylketunnelen er verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel for trafikk, og gir fast veisamband mellom Strand i Ryfylke og Stavanger på Nord-Jæren.

Frem til Hundvågtunnelen åpner, så må trafikken følge dagens veinett over Hundvåg og gjennom sentrum.

 

Innkreving bompenger:

Samtidig med at Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen åpnes for trafikk, settes også i gang innkreving av bompenger for Ryfast.

Takstene er foreløpig ikke godkjent og dato ikke satt, og vil bli kunngjort i lokale aviser og på Ferdes webside når dette er klar.

Rabatt ved passering:

Kunder som allerede har gyldig AutoPASS avtale og brikke, får automatisk rabatt og andre avtalefordeler når Ryfast åpner.

Dersom du ikke har AutoPASS avtale fra tidligere, kan du tegne avtale med eksempelvis Bymiljøpakken Nord-Jæren her: https://minside.autopass.no/  

Passeringer foretatt uten AutoPASS avtale, vil faktureres eier av kjøretøyet full pris. Dette gjelder også for nullutslippskjøretøy.
Rabatt og eventuelt fritak fra betaling av bompenger forutsetter AutoPASS avtale.

 

Illustrasjon: Statens Vegvesen