Ny AutoPASS-brikke og nytt kundenummer til kunder på Aust-Agder, Halsnøysambandet og Listerpakken.

Veronica Solås Nyheter

Alle bompengeprosjektene i fylkene Agder, Rogaland og Vestland er nå samlet i bompengeselskapet Ferde AS. Vi ønsker derfor å samle alle AutoPASS-kundene i selskapet i samme kunderegister.

Nytt kundenummer
Alle eksisterende AutoPASS-avtaler hos Ferde AS – Aust-Agder, Ferde AS – Halsnøysambandet og Ferde AS – Listerpakken vil i løpet av mars 2020 bli flyttet over til et nytt kundenummer i Ferde AS – Bomringen Bergen.

Ny AutoPASS-brikke
På grunn av dette, sender vi ut ny AutoPASS-brikke til bilen/bilene på AutoPASS- avtalen. Ny brikke må, straks den er mottatt, plasseres i frontruten på bilen. Gammel «Aust-Agder-brikke», «Lister-brikke» og «Halsnøy-brikke» må fjernes fra bilen og kastes som el-avfall. Den vil ikke lenger være gyldig.
(NB! Dersom det er oppgitt et gammelt brikkenummer på selve forsendelsen av den nye brikken, er dette kun er et midlertidig brikkenummer. Dette midlertidige brikkenummeret er ikke det som står på den gamle brikken din)

AutoPASS Min side
Brukere av AutoPASS Min side, legger enkelt til det nye kundenummeret under funksjonen «Finn avtale». Her velges «Epost som er registrert på avtalen» for å finne det nye kundenummeret i Ferde AS – Bergen Bomring. Det vil dessverre ikke lenger være mulig å finne informasjon som gjelder det gamle kundenummeret i Aust-Agder, Halsnøysambandet eller Listerpakken på AutoPASS Min side. Ved behov for slik informasjon, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.

AutoPASS for ferje
Det nye brikkenummeret vil automatisk bli oppdatert på avtaler med «AutoPASS for ferje», så snart brikken tas i bruk. Kontroller at opplysningene stemmer under «Kjøretøy» på Min side for AutoPASS-ferje.

Nytt bankkontonummer
Sjekk alltid at du benytter det bankkontonummer som står på fakturaen ved betaling, slik at betalingen kommer på riktig bankkonto. Benyttes feil bankkontonummer, vil betalingen bli avvist og komme i retur.

E-faktura
Gjeldende e-fakturaavtaler vil automatisk bli overført til det nye kundenummeret.

Epost-faktura
Kunder som i dag mottar faktura fra Ferde pr. epost, vil i en overgangsfase få tilsendt faktura i posten.

 

Publisert: 12.03.20