Ferdes årsberetning for 2019 – pressemelding

Veronica Solås Nyheter

 

 

 

 

Pressemelding fra Ferde
Bergen, 24.04.2020

 

Ferde leverer effektivitetsgevinster

Driftskostnadene per bompassering ble redusert med tjue øre fra 1,4 kroner i 2018 til 1,2 kroner i 2019

 249 millioner bompasseringer ga 3 553 millioner kroner i inntekter til Ferde i 2019. Selskapet finansierer vegprosjekter i Agder, Rogaland og Vestland.

– Vår oppgave er å samle inn bompenger på en mest mulig kostnadseffektiv måte, og finansiere samferdselsprosjekter. I 2019 har vi hatt en løpende prosess med å erstatte dyr bankgjeld med kapitalmarkedslån. Dette har hatt positiv effekt på lånebetingelsene, sier administrerende direktør Trond Juvik.

Driftskostnadene ble 303 millioner kroner, som er 8,5% av inntektene. Til sammenligning var driftskostnadene i prosent av inntektene 11% i 2018. Arbeidet med å kutte kostnader vil fortsette.

– Vi overtok ansvaret for vegkantutstyr fra Statens vegvesen i desember i fjor, noe som er en del av forutsetningene for å nå målet om å redusere kostnader. Vi er avhengige av å ha kontroll på verdikjeden for å dra nytte av stordriftsfordeler.

– Som følge av Covid-19 pandemien, knytter det seg usikkerhet rundt lavere inntjening i en periode av 2020. Vegprosjektene som finansieres med bompenger har en robust økonomi og lang innkrevingstid, og det antas derfor at det vil ha begrenset påvirkning på selskapet. Men pandemien rammer hele samfunnet og det er for tidlig å si noe sikkert om konsekvensene, avslutter Juvik.

Du kan lese mer om Ferde i årsrapporten for 2019 på våre hjemmesider www.ferde.no

Kontakt:
Marit Husa, Kommunikasjonsdirektør
marit.husa@ferde.no, mobil 47 68 55 44

 

Årsberetning 2019

Ferdes årsberetning 2019