Innkreving av bompenger avsluttes på ferjesambandet Gjermundshamn-Årsnes/Varaldsøy-Årsnes fra 01.07.20

Veronica Solås Nyheter

Ferde får tilskudd til å avvikle bompengeinnkrevingen på bompengeprosjektet fv. 48 Åsnes Ferjekai fra og med 1. juli 2020.

Dette er etter Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett fredag 19. juni.

 

Info om ruter og priser finner du på  Fjord 1.  (priser inkludert bompenger gjelder frem til og med 30.06.20)