Opphør av bompengeinnkreving i Jondalstunnelen den 8. juli 2020

Veronica Solås Nyheter

Onsdag 8. juli kl 00:00 stopper innkreving av bompenger på Jondalstunnelen.

Fv. 107 Jondalstunnelen åpnet 8. september 2012 og hadde en forventet innkrevingsperiode på 15 år.

Ferde har mottatt tilskudd til nedbetaling av Jondalstunnelen, bompengeinnkrevingen blir derfor avsluttet.