Tre bomstasjoner i Bymiljøpakken på Nord-Jæren får snudd innkrevingsretning

Veronica Solås Nyheter

Innkrevingsretningen i tre bomstasjoner i Bymiljøpakken på Nord-Jæren blir snudd, noe som betyr at det vil bli krevd inn bompenger i motsatt retning enn det som har vært tidligere.

Nye innkrevingsretninger etter endring:

  • Rv. 509 Tanangerveien – Risavika bomring – innkreving mot sør
  • Bybrua – Stavanger bomring  innkreving mot Hundvåg på fv4566
  • Rv. 509 Jåsund – Risavika bomring  (like ved Hafrsfjord bru) – innkreving mot nord

Innkrevingsretningen i bomstasjonen ved Tanangerveien ble snudd natt til fredag 18. september, og innkrevingsretningen for Bybrua og Jåsund ble snudd fra og med torsdag 8. oktober.

Endringen skjer som et resultat av en lokalpolitisk beslutning som er godkjent av Statens vegvesen.

Artikkelen vil bli oppdatert med endelig dato/tidspunkt for endringen av innkrevingsretningen.

Artikkel oppdatert 23.10.20