Navn på bomstasjoner etter snuing av innkrevingsretning på Nord Jæren

Veronica Solås Nyheter

I forbindelse med at tre bomstasjoner på Nord-Jæren har fått snudd innkrevingsretning, er navnene på bomstasjonene uendret.  Dette vil si at passeringer foretatt i følgende bomstasjoner i oppgitt periode foreløpig vises med de samme navnene på AutoPASS Min Side og på faktura, som stasjonene hadde før snuingen.

  • Passeringer sørover i bomstasjon RV.509 Tanangerveien etter 18.09.20 er oppgitt med navn «Rv 509 Tanangerveien, mot Nord». Retningen er mot sør, men navnet på stasjonen er ikke endret.
  • Passeringer nordover i bomstasjon Rv. 509 Jåsund etter 08.10.20 er oppgitt med navn «Rv. 509 Jåsund –  mot Sør». Retningen er mot nord, men navnet på stasjonen er ikke endret.
  • Passeringer nordover i bomstasjon Fv. 435 Bybrua etter 08.10.20 er oppgitt med navn «Fv. 435 Bybrua- mot Sør». Retningen er mot nord, men navnet på stasjonen er ikke endret.

Passeringene er innkrevd i ht det som er korrekt innkrevingsretning.

Det pågår arbeid med å få endret navnene på bomstasjonene, men dette vil ikke ha tilbakevirkende kraft for passeringer foretatt i oppgitt periode.

 

Les tidligere nyhet:  Tre bomstasjoner i Bymiljøpakken på Nord-Jæren får snudd innkrevingsretning