Nytt kundeforhold og ny AutoPASS-brikke til kunder i Bymiljøpakken på Nord-Jæren

Veronica Solås Nyheter

Info om ny AutoPASS-brikke og nytt kundenummer

Alle bompengeprosjektene i fylkene Agder, Rogaland og Vestland er nå samlet i bompengeselskapet Ferde. Vi samler derfor alle AutoPASS-kundene i selskapet i ett og samme kunderegister.

Nytt kundenummer

Det er ikke lenger mulig å tegne avtale med Ferde – Bymiljøpakken på Nord-Jæren fra 26.10.20. Nye avtaler kan tegnes med Ferde – Bomringen i Bergen og gir rabatt også i Bymiljøpakken på Nord-Jæren.

Eksisterende AutoPASS-avtaler med Ferde – Bymiljøpakken på Nord-Jæren blir 29. oktober flyttet over til nytt kundenummer i Ferde – Bomringen Bergen. Dette vil si at din avtale for Ferde – Bymiljøpakken på Nord-Jæren er avsluttet, og fortsetter sin gyldighet fra samme tidspunkt i din nye avtale i Ferde – Bomringen i Bergen.

AutoPASS Min side – finne den nye avtalen

Er du allerede bruker av AutoPASS Min side, finner du det nye kundenummeret i Ferde – Bomringen Bergen under funksjonen «Finn avtale». Her velger du «Epost som er registrert i avtalen». Skriv inn epost-adressen som er registrert i avtalen og klikk deretter på linken du får tilsendt i epost. Det nye kundenummeret vil nå ligge under «Velg avtale» oppe i venstre hjørne på siden. Du vil nå være tilknyttet alle avtaler der din epost er registrert. For å fjerne kundenummer du ikke lenger har behov for å se på AutoPASS Min Side, kan du klikke deg inn på avtalen og velge «Fjern knytning».

Dersom du ønsker å benytte deg av AutoPASS Min side og ikke har vært innlogget tidligere, gjør du følgende: Gå til «minside.autopass.no» og logg inn med BankID. På spørsmål om du har en avtale fra før, velger du «JA». Skriv inn epost-adressen som er registrert i avtalen og klikk deretter på linken du får tilsendt i epost.

Det vil dessverre ikke lenger være mulig å finne informasjon som gjelder de gamle kundenumrene på AutoPASS Min side. Ved behov for slik informasjon, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.

Manglende passeringer på Min Side?

Passeringer foretatt frem til ny brikke er tatt i bruk vil bli belastet avtalen noe forsinket, og det kan ta inntil 2 uker før passeringene vises på MinSide.

Ny AutoPASS-brikke

På grunn av overføring til nytt kundenummer, vil du motta ny AutoPASS-brikke i posten. Det kan gå noe tid før du mottar den nye brikken, men AutoPASS-avtalen vil likevel være gyldig. Ny brikke må, straks den er mottatt, monteres i frontruten på bilen. Den gamle brikken må fjernes fra bilen og kastes som el-avfall. Den vil ikke lenger kunne brukes.

Nytt bankkontonummer

Fakturaer fra Ferde – Bomringen Bergen vil ha et annet kontonummer enn det du har benyttet tidligere.

Sjekk derfor alltid at du benytter det bankkontonummeret som står på fakturaen ved betaling, slik at betalingen kommer på riktig bankkonto. Benyttes feil bankkontonummer, vil betalingen bli avvist og komme i retur.

Faktura for avsluttet og ny AutoPASS-avtale

I etterkant av overføringen, vil du motta en oppgjørsfaktura på den avsluttede avtalen. Vær oppmerksom på at faktura på den nye avtalen hos Ferde – Bomringen Bergen, kan bli sendt ut i samme tidsrom, men denne vil inneholde nye passeringer.
Informasjon om brikkedepositumet som fremkommer i denne, gjelder overføring av depositum fra den avsluttede avtalen, over til den nye avtalen i Bomringen Bergen – Ferde AS. Brikkedepositumet skal ikke betales på nytt, og informasjonen på faktura er kun til din orientering.

E-faktura og Avtalegiro

Gjeldende avtaler om e-faktura og avtalegiro, vil automatisk bli overført til det nye kundenummeret i Ferde – Bomringen Bergen.

AutoPASS for ferje

Det nye brikkenummeret vil automatisk bli oppdatert på avtaler med «AutoPASS for ferje» så snart brikken tas i bruk. Kontroller at opplysningene stemmer under «Kjøretøy» på Min side for AutoPASS-ferje.