Oppgjørsfakturaer for Bomringen i Kristiansand og Haugalandspakken er sendt ut

Veronica Solås Nyheter

Det er nå sendt ut oppgjørsfaktura på de avsluttede kundenumrene i Ferde AS – Bomringen i Kristiansand og Haugalandspakken.

  • Oppgjørsfakturaene fra Bomringen i Kristiansand og Haugalandspakken inneholder passeringer til og med 30.09.2020.
  • Fakturaer fra Ferde AS – Brikkeutsteder inneholder passeringer fra og med 01.10.2020.

 

Hvorfor sendes det oppgjørsfaktura?
Dette skjer i forbindelse med samling av alle kunder i en kundedatabase hos Ferde AS – Brikkeutsteder. Les mer her.