Stengt kontor 23. og 24. april

Veronica Solås Nyheter

Vårt kontor holder stengt fra mandag 23. april og tirsdag 24. april. Fra onsdag 25. april har vi som vanlig åpent fra kl 09 – 15.

Endring av takst- og rabattsystem fra 01.04.18 – gjelder for Haugalandspakken, E6 Helgeland og Hålogalandsbrua.

Veronica Solås Nyheter

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Generelle endringer ved takst- og rabattendringen som gjelder for Haugalandspakken, Hålogalandsbrua og E6 Helgeland …

Kunngjøring vedrørende bompengetakstene i Førdepakken

Veronica Solås Nyheter

Gjennomsnittlig inntekt per passering i Førdepakken har siden start av innkrevingen vært lavere enn forutsett i Stortingsproposisjonen, jf Prop. 137S (2014-2015). Det er derfor vedtatt å øke takstene for takstgruppe 1 fra kr 26 til kr 30 og fra kr 47 til kr 54 for takstgruppe 2 jf. tabell 1. Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Fullpris Fullpris Førdepakken 30,00 54,00 Tilskudd …

Endring av takst- og rabattsystem fra 01.03.18 – gjelder Askøypakken, Stordalstunnelen og Fastlandssambandet Halsnøy.

Veronica Solås Nyheter

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Generelle endringer ved takst- og rabattendringen (gjelder foreløpig kun for Stordalstunnelen, Askøytunnelen og Halsnøysambandet): …

Ny selvbetjeningsløsning (Min Side) for AutoPASS-kunder fra 27. februar.

Veronica Solås Nyheter

Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 27. februar kan du gå inn på AutoPASS sin side for å opprette eller endre din avtale. Logg deg deretter inn via ID-porten, ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.  Den nye løsningen, som tas i bruk 27. februar, har til hensikt å være mer brukervennlig enn …

Nye nettsider for flere bompengeselskap

Lisbeth Frugård Nyheter

Bompengeanleggene i vest og noen fra øvrige deler av landet har fått nye websider, nytt telefonnummer og driftes nå av Ferde AS – det nye regionale bompengeselskapet i sør og vest. (Tidligere Sørvest Bomvegselskap AS) Websidene inneholder den samme gode informasjonen som tidligere, og du kan enkelt finne det du trenger ved å søke. Du finner også linker til å …

Informasjon om beredskapstakster i Bergen

ferde Nyheter

Økte bompenger ved dårlig luft Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis. Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer. Les mer om dette på Bergen Kommune sine …

Nye AutoPASS-avtalevilkår fra 1.januar 2018

ferde Nyheter

Fra 1.1.2018 trer en ny versjon av AutoPASS-avtalen i kraft. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler. Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at …

Ny faktureringrutine for dem uten AutoPASS-avtale

ferde Nyheter

Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for bompenger. Ved fakturering av passeringer foretatt fra og med 1. oktober, ilegges det ikke lenger tilleggsavgift ved manglende betaling av faktura.Hvis du ikke betaler fakturaen innen fristen får du derimot et inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser.Unnlater du å betale inkassovarselet innen fristen sendes fakturaen til inkasso. Inkassosalær …