Prisjustering av bompengtakstene i Askøypakken fra 01.05.19

Veronica Solås Nyheter

I tråd med føringene fra Prop. 197 S (2012-2013) skal bompengetakstene justerest i tråd med konsumprisindeksen (KPI). Fra 1. mai 2019 blir takstene som følger (2019 kr.): Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Ordinær bompengetakst Kr. 29,00 Kr. 48,00 Med avtale og brikke 20% rabatt Kr. 23,20 Kr. 48,00 Nullutslippskjøretøy Kr. 11,60 0,00 Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 …