Nye nettsider for flere bompengeselskap

Lisbeth Frugård Nyheter

Bompengeanleggene i vest og noen fra øvrige deler av landet har fått nye websider, nytt telefonnummer og driftes nå av Ferde AS – det nye regionale bompengeselskapet i sør og vest. (Tidligere Sørvest Bomvegselskap AS) Websidene inneholder den samme gode informasjonen som tidligere, og du kan enkelt finne det du trenger ved å søke. Du finner også linker til å …

Informasjon om beredskapstakster i Bergen

ferde Nyheter

Økte bompenger ved dårlig luft Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis. Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer. Les mer om dette på Bergen Kommune sine …

Nye AutoPASS-avtalevilkår fra 1.januar 2018

ferde Nyheter

Fra 1.1.2018 trer en ny versjon av AutoPASS-avtalen i kraft. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler. Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at …