Nye AutoPASS-avtalevilkår fra 1.januar 2018

ferde Nyheter

Fra 1.1.2018 trer en ny versjon av AutoPASS-avtalen i kraft. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler. Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at …

Ny faktureringrutine for dem uten AutoPASS-avtale

ferde Nyheter

Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for bompenger. Ved fakturering av passeringer foretatt fra og med 1. oktober, ilegges det ikke lenger tilleggsavgift ved manglende betaling av faktura.Hvis du ikke betaler fakturaen innen fristen får du derimot et inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser.Unnlater du å betale inkassovarselet innen fristen sendes fakturaen til inkasso. Inkassosalær …