Mottatt faktura med feil/manglande tekst?

Veronica Solås Nyheiter

Manglande tekst på etterskotsfaktura: I den siste utsendelsen av etterskotssfakturaer for Haugalandspakken og Bomringen i Bergen har diverre fakturaperioden bortfalle. Du kan finne ei oversikt over kva passeringar fakturaen gjeld for på AutoPASS-MinSide  https://minside.autopass.no Feil tekst på faktura/avtalegirotrekk: Enkelte av Haugalandspakken sine kundar med avtale kan ha motteke ei faktura med teksten «Dette er en faktura for passeringer uten avtale». …

Kunngjering om endring i takst- og rabattsystemet på Bømlopakken frå 01.02.19

Veronica Solås Nyheiter

Gjennom handsaming av Prop. 1 S Tillegg 2 / Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget slutta seg til regjeringa sitt forslag om å innføre eit nytt standardisert takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt. Målet med omlegginga til nytt system er å effektivisere og å gjera bompengeinnkrevjinga enklare. Nytt takst- og rabattsystem i Bømlopakken Innføring av eit standardisert rabattsystem med automatisk brikkerabatt …

E6 Helgeland og Hålogalandsbrua får ny driftsoperatør frå 06.11.18

Veronica Solås Nyheiter

Nordland bompengeselskap AS og Hålogalandsbrua har fått nytt driftsselskap frå 06.11.18. Ny webside er http://www.bomveinord.no/ og nytt telefonnummer er 75 39 00 11 Ferde AS vil frå 06.11.18 ikkje lengre kunne svare på spørsmål frå kunder når det gjeld e6 Helgeland og Hålogalandsbrua.

Kunngjering innkrevjing Bymiljøpakken

Veronica Solås Nyheiter

I tråd med føringene frå Prop. 47 S (2016-2017) blir det starta opp innkrevjing av bompengar på Nord-Jæren til finansiering av Bymiljøpakken frå 01.10.2018. Kunngjering 03.09.18 (klikk for å opne og lese i PDF format)