Saldolysene blir fjernet på alle anlegg.

Veronica Solås Nyheter

Saldolysene som viser at passeringene i bomstasjoner er registrert, vil bli fjernet i løpet av første kvartal 2019. Nyheten vil bli oppdatert når det kommer nærmere detaljer om når dette vil skje.

Bergen Bompengeselskap AS er innfusjonert i Ferde AS

Veronica Solås Nyheter

Bergen Bompengeselskap AS har formelt opphørt og er fusjonert inn i Ferde AS som et bompengeprosjekt. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Bergen Bompengeselskap AS er overført til Ferde AS. For Bergen Bompengeselskap AS sine kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil fusjonen dermed ikke få andre konsekvenser utover den rent formelle/juridiske endringen av motpart som fusjonen innebærer. Alle kundehenvendelser skal …