Ferde har lansert chat-roboten Ferdinand

Veronica Solås Nyheter

Ferdinand er en chat-robot som kan svare deg på generelle spørsmål og gi deg veileding til hvordan du foreta endringer, tegner avtale eller hvor du kan finne takster og kart. Du finner han nederst i høyre hjørne på siden/skjermen.

Forsøk på svindel i tekstmelding

Veronica Solås Nyheter

Flere kunder har mottatt en tekstmelding fra et selskap som kaller seg «Bomavgift» der det står at de mangler betaling av avgift for bompassering. Dette er forsøk på svindel.

Ny funksjon for lyssignal på MinSide

Veronica Solås Nyheter

Den 6. april ble alle lyssignal i norske bomstasjoner slukket.
Selv om du ikke lenger får lyssignal ved passering, kan du på AutoPASS-Min Side se informasjon om hvordan passeringen ble registrert i bomstasjonen.

Innlesing av passeringer fra bomstasjonene i Bergen går som normalt.

Veronica Solås Nyheter

Det har vært midlertidig stopp i innlesing av passeringer fra bomstasjonene i Bergen på grunn av kontrollarbeid i forbindelse med nye stasjoner. I denne perioden har passeringer ikke vært synlige på Min Side.
Nå er alle passeringer fra og med 6.april lest inn i systemene og er igjen synlige på MinSide. Passeringer belastes avtalen fortløpende, som tidligere.

Prisjustering av bompengtakstene i Askøypakken fra 01.05.19

Veronica Solås Nyheter

I tråd med føringene fra Prop. 197 S (2012-2013) skal bompengetakstene justerest i tråd med konsumprisindeksen (KPI). Fra 1. mai 2019 blir takstene som følger (2019 kr.): Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Ordinær bompengetakst Kr. 29,00 Kr. 48,00 Med avtale og brikke 20% rabatt Kr. 23,20 Kr. 48,00 Nullutslippskjøretøy Kr. 11,60 0,00 Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 …