Nye nettsider for flere bompengeselskap

Lisbeth Frugård Nyheter

Bompengeanleggene i vest og noen fra øvrige deler av landet har fått nye websider, nytt telefonnummer og driftes nå av Ferde AS – det nye regionale bompengeselskapet i sør og vest. (Tidligere Sørvest Bomvegselskap AS) Websidene inneholder den samme gode informasjonen som tidligere, og du kan enkelt finne det du trenger ved å søke. Du finner også linker til å …

Informasjon om beredskapstakster i Bergen

ferde Nyheter

Økte bompenger ved dårlig luft Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bestemt at det skal være mulig å femdoble bompengetakstene på dager med fare for høy luftforurensning (beredskapstakst). På dager med forhøyet bompengetakst skal kollektivtransport være gratis. Kriteriet for å øke bompengetakstene er varsel om høy luftforurensning med varighet to dager eller mer. Les mer om dette på Bergen Kommune sine …