Hopp til innholdet

Bomstasjoner i Nordhordlandspakken

Det er 4 bomstasjoner som hadde oppstart 01.12.19 og 1 bomstasjon som har oppstart i 2024.

Det skal betales for passeringer i begge retninger.

  • På-/ avkjøresel E39 Flatøy
  • E39 Flatøy Nord
  • E39 Mundalsberg
  • Fv. 57 Isdalstø
  • Fv. 565 Radøy (oppstart 2024)