Hopp til innholdet

Bomstasjoner i Ryfast

Her finner du oversikt over alle bomstasjonene tilknyttet Ryfast, og i hvilken retning de belaster for passering

Ryfast har totalt tre bomstasjoner med innkreving i begge retninger.

Rv. 13 Ryfylketunnelen har en bomstasjonsom ligger ved Solbakk.

Rv. 13 Hundvågtunnelen har to bomstasjoner.
En bomstasjon ligger ved tunnelmunningen nord på Hundvåg, og den andre ligger ved avkjøresel/påkjøresel ved Buøy fra/til Stavanger.