Hopp til innholdet

Bomstasjoner på Bymiljøpakken på Nord-Jæren

Nord Jæren har 38 bomstasjoner, fordelt på 5 bomsnitt. Innkreving skjer i en retning, og det er på vei inn i et bomsnitt. Bortsett fra Ytre bomsnitt nord, hvor det skal betales i retning mot Stavanger, bomsnitt Risvika betales ut av bomsnittet og på bybrua hvor man betaler mot nord.

Bomsnitt:

  • Stavanger bomring (11 bomstasjoner)
  • Sandnes bomring (10 bomstasjoner)
  • Sola bomring (2 bomstasjoner)
  • Forus bomring (10 bomstasjoner)
  • Risavika bomring (2 bomstasjoner)
  • Ytre bomsnitt nord: bomstasjoner på grensen mellom Stavanger og Randaberg. (3 bomstasjoner)

Bomstasjoner i Stavanger bomring og innkrevingsretning

Bomstasjoner i Ytre bomsnitt Nord og innkrevingsretning

Bomstasjoner i Risavika bomringInnkrevingsretning

Bomstasjoner ved Sola flyplassInnkrevingsretning

Bomstasjoner i Forus bomringInnkrevingsretning

Bomstasjoner i Sandnes bomringInnkrevingsretning