Hopp til innholdet

Bomstasjoner på Bymiljøpakken på Nord-Jæren

Nord Jæren har 38 bomstasjoner, fordelt på 5 bomsnitt. Innkreving skjer i en retning, og det er på vei inn i et bomsnitt. Bortsett fra Ytre bomsnitt nord, hvor det skal betales i retning mot Stavanger, bomsnitt Risvika betales ut av bomsnittet og på bybrua hvor man betaler mot nord.

Bomsnitt:

 • Stavanger bomring (11 bomstasjoner)
 • Sandnes bomring (10 bomstasjoner)
 • Sola bomring (2 bomstasjoner)
 • Forus bomring (10 bomstasjoner)
 • Risavika bomring (2 bomstasjoner)
 • Ytre bomsnitt nord: bomstasjoner på grensen mellom Stavanger og Randaberg. (3 bomstasjoner)

Bomstasjoner i Stavanger bomring og innkrevingsretning

 • Fv435 Bybrua (like før tunnel mot sentrum) Mot Nord (Retning endret 05.10.20)
 • Fv411 Tastagata (ved Tanangergata)Mot Sør
 • Christian Bjellandsgate (mellom Vistegata og Feisteinveien)Mot Sør
 • Fv446 Randabergveien (utenfor husrekke 8A-F)Mot SørFv 416 Øvre Stokkavei (like etter kryss til/fra E39)Mot Øst
 • Rv509 Madlaveien (ved Mosvannsparken nærmest Tjensvoll)Mot Nordøst
 • E39 Mosvatnet (Motorveien)Mot Nord
 • Fv404 SUS (Fylkeslege Ebbells gate, ved Stavanger Universitetssjukehus)Mot Nord
 • Fv 44 Lagårdsveien (like etter rundkjøring ved Hillevågtunnelen, i retning mot sentrum)Mot Nord
 • Fv 415 Nedre Stokkavei (ved Edvard Griegs plass, «Skrodå»)Mot Øst
 • Ytre Ringveg vest Mot Øst

Bomstasjoner i Ytre bomsnitt Nord og innkrevingsretning

 • Fv409 Kvernevikveien - Mot Sør
 • E39 Tastatorget (Randabergveien)- Mot Øst
 • Fv413 Finnestadgeilen - Mot Øst

Bomstasjoner i Risavika bomringInnkrevingsretning

 • Rv 509 Jåsund ( like ved Hafrsfjord bru) - Mot Nord (Retning endret på kvelden 07.10.20)
 • Rv 509 Tanangerveien (ved Baker Hughes)- Mot Sør (Retning endret natt til 18.09.20)

Bomstasjoner ved Sola flyplassInnkrevingsretning

 • Fv509 Flyplassveien (ved Circle K-stasjonen) - Mot Sørvest
 • Fv374 Nordsjøveien (mellom avkjørsel til Sola Strand Hotel og rundkjøring til Utsola) - Mot Nord

Bomstasjoner i Forus bomringInnkrevingsretning

 • Fv44 Diagonalen/Boganesveien (kryss til Viking stadion) - Mot øst
 • Moseidsletta (like etter avkjørsel fra Solasplitten) - Mot Øst
 • Røynebergveien (like etter avkjørsel fra Solasplitten) - Mot sørøst
 • Åsenveien (langs Foruskanalen, før Åsenmyra og Åsenkroken) - Mot Øst
 • Fv443 Forusbeen (like ved rundkjøring ved Løwenstrasse, avfallsanlegget) - Mot Øst
 • E39 Refsnesveien (på motorveien, like sør for Refsnesveien som krysser over) - Mot Sørøst
 • E39 Stokkamyra (ved Håkull)Mot NordStokkaveien (like ved Kvadrat) - Mot Nord
 • Fv44 Forussletta (nær rundkjøring ved Stavangerveien) - Mot Nord
 • Fv314 Gamleveien (på Sandnessiden, like ved kommunegrensen med Stavanger) - Mot Nord

Bomstasjoner i Sandnes bomringInnkrevingsretning

 • Fv44 Strandgata (ved Somaneset og Norlines) - Mot Sør
 • Roald Amundsensgate (ved Motorhotellet) - Mot Sør
 • Dyre Vaas vei (ved Rossalandtunet) - Mot Sør
 • Fv509 Oalsgata (mellom kryss ved Folkvordveien og Arne Garborgsvei) - Mot Sørøst
 • Fv241 Heigreveien (like ved kryss til Foren, der E39 går over Heigreveien) - Mot Nordøst
 • Fv325 Jærveien (like ved kryss til Sandskaret, nord for Kvelluren bru) - Mot Nord
 • Fv330 Hoveveien (ved kryss til Olinebakken) - Mot Nord
 • Fv334 Gamle Ålgårdsveien, Austrått (ved Tranegarden og Prestegårdsveien) - Mot Nord
 • Fv 323 Austråttveien, (mellom Kyrkjevegen og Høgevollsveien) - Mot Vest
 • Fv332 Hanaveien, (Hanabryggene) - Mot Sør