Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Bompengeinnkreving for Finnfast opphørte den 1. juli 2021.

Les mer
Om prosjektet

Finnfast var navnet på veiprosjektet med fastlandsforbindelsen til Finnøy kommune, nord for Stavanger i Rogaland. Dette innebar at en undersjøisk veitunnel måte bygges og siden Rennesøy hadde fått fastlandsforbindelsen i 1992 i form av Rennfast ble Finnøytunnelen bygget fra øya Rennesøy til Finnøy med kryss og avstikker i tunnelen til Talgje.

Finnfast startet innkrevingen av bompenger 30. oktober 2009.

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 bevilget Stortinget 130 millioner kroner til avvikling av bompengeinnkrevingen for Finnfast 01.07.21. Forventet nedbetalingsår uten tilskudd var 2023.