Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Den 15.02.24 kl 12 ble innkrevingen i bomstasjonen Øvstabø på fylkesvei 450 avsluttet. Les nyhet

Om prosjektet

Gjesdal omfattet utbedringstiltak langs Fv 45 mellom Ålgård og Sirdal i Gjesdal kommune. Utbedringstiltakene var fordelt på 11 delprosjekt.

Bomstasjonen var plassert ved Øvstabø, med innkreving hele døgnet, begge veier. Prisen før avsluttet innkreving var 68kr for ordinære kjøretøy i takstgruppe 1) og 90kr for ordinære kjøretøy i takstgruppe 2. Nullutslippskjøretøy med AutoPASS-avtale betalte 50% av ordinær takst etter rabatt i takstgruppe 1.