Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Innkreving i begge retninger i bomstasjonene E16 Bolstad og rv.13 Svelgane.

Kjøretøy under 3,5 tonn

E16 Bolstad / Rv.13 Svelgane

Ordinære kjøretøy

37,60

Nullutslippskjøretøy

18,80

E16 Bolstad / Rv.13 Svelgane

Ordinære kjøretøy

47,00

Nullutslippskjøretøy

47,00

Takster justert 01.10.21

Månedstak

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen belastes du maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke.

Timesregel

Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler man kun for én passering dersom samme kjøretøy/brikke passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy er elbiler og hydrogenbiler i takstgruppe 1 og 2 og må ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatt eller fritak. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Tegn avtale her
Om prosjektet

Vossapakko dekker tre vegprosjekter på E16 og rv 13 i Voss herad. Det er i tillegg lagt inn midler til bygging av nytt kryss på Stanghelle i Vaksdal kommune. Vossapakko vil gjøre forholdene for trafikantene mye bedre enn i dag og prosjektet vil gi vesentlig økt fremkomst, bedre miljø og bedre trafikksikkerhet.