Hopp til innholdet
Bomanlegg og priser

Nyhet 20.05.22: Bompengeinnkrevingen for Vossapakko ble avsluttet 7. juni kl 12:00. Les mer

Tidligere takster i prosjektet var kr 47,00 for ordinære kjøretøy i takstgruppe 1 og kr 99,00 for ordinære kjøretøy i takstgruppe 2.

Kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke fikk 20 prosent rabatt.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke fikk ytterligere 50 prosent rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betalte kr 0,00

Om prosjektet

Vossapakko hadde innkreving i begge retninger i bomstasjonene E16 Bolstad og rv.13 Svelgane.
Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke fikk bilister et tak på maks 25 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy/brikke og betalte kun for én passering dersom samme kjøretøy/brikke passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.


Vossapakko dekket tre vegprosjekter på E16 og rv 13 i Voss herad. Det var i tillegg lagt inn midler til bygging av nytt kryss på Stanghelle i Vaksdal kommune. Vossapakko har gjort forholdene for trafikantene mye bedre og gitt vesentlig økt fremkomst, bedre miljø og bedre trafikksikkerhet.