Forseinking på bompengeinnkreving på E18 Tvedestrand – Arendal

Veronica Solås Nyheiter

Leveransen av kamera til bomstasjonane på nye E18 Tvedestrand – Arendal er forseinka, noko som medfører forseinking av bompengeinnkrevjinga.   Tirsdag 2. juli opnar den nye firefeltsvegen mellom Tvedestrand og Arendal. Dette er ei vegstrekning som har to bomstasjonar (Mørland og Stølen). All infrastruktur relatert til bompengeinnkrevjinga på dei to stasjonane er ferdig installert og testa, med unntak av dei …

Prisjustering av bompengtakstane i Askøypakken frå 01.05.19

Veronica Solås Nyheiter

I tråd med føringane frå Prop. 197 S (2012-2013) skal bompengetakstane justerast i tråd med Konsumprisindeksen (KPI). Frå 1. mai 2019 vert takstane som følgjer (2019 kr.): Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Ordinær bompengetakst Kr. 29,00 Kr. 48,00 Med avtale og brikke 20% rabatt Kr. 23,20 Kr. 48,00 Nullutsleppskøyretøy Kr. 11,60 0,00 Takstgruppe 1: Køyretøy med tilleten totalvekt til og med 3500 …

Bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i Jondalstunnelen frå 01.04.19

Veronica Solås Nyheiter

Nullutsleppskøyretøy er ei fellesnemning på elkøyretøy og hydrogenkøyretøy. (Les meir her.) Jondalstunnelen innfører bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy frå 01.04.19 I tråd med føringane frå Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak vert det innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 som svarer til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar. Jondalstunnelen Takstgruppe 1 Takstgruppe2 Ordinær takst …