Ferde-saker må sjåast i sin samanheng

Veronica Solås Nyheiter

Mediesakene om Ferde den siste tida må ein sjå i samanheng med den svært spesielle situasjonen Ferde var i på slutten av 2017 og starten av 2018. Samanhengen kjem for dårleg fram av NRK sine artiklar som dermed framstår for lite nyanserte.

Forseinking på bompengeinnkreving på E18 Tvedestrand – Arendal

Veronica Solås Nyheiter

Leveransen av kamera til bomstasjonane på nye E18 Tvedestrand – Arendal er forseinka, noko som medfører forseinking av bompengeinnkrevjinga.   Tirsdag 2. juli opnar den nye firefeltsvegen mellom Tvedestrand og Arendal. Dette er ei vegstrekning som har to bomstasjonar (Mørland og Stølen). All infrastruktur relatert til bompengeinnkrevjinga på dei to stasjonane er ferdig installert og testa, med unntak av dei …