Hopp til innholdet

Driftsmeldinger

Siste driftsmeldinger finner du her

E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest

24.november

Oppstart av innkreving av bompenger kl 12:00 den 25.11.22Les mer

E39 Svegatjørn - Rådal

30.september

Bompengetakster for E39 Svegatjørn - Rådal fra 31.10.22Les mer

E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest

30.september

Oppstart av bompengeinnkreving i bomstasjonene Storemyr, Lohnelier og HolbekkstjønnLes mer

Rv.7/Rv.13 Hardangerbrua

30.september

Endring av takstar for bompengeprosjektet rv. 7/rv. 13 Hardangerbrua frå 01.11.22Les mer