Hopp til innholdet

Driftsmeldinger

Siste driftsmeldinger finner du her

Bomringen i Bergen

1.desember

Prisjustering av bompengetakstane frå 1. januar 2022Les mer

Bymiljøpakken Nord Jæren

1.desember

Prisjustering av bompengetakstene fra 1. januar 2022.Les mer

E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest

15.november

Oppstart av bompengeinnkreving på delstrekning Døle bru - Mandal (Skoieveien) fra 20.12.21Les mer

Rogfast

3.november

Det innføres bompenger for nullutslippskjøretøy i ferjesambandet Mortavika - Arsvågen fra 1. desember 2021.Les mer