Hopp til innholdet

Hjelp til å forstå faktura

Fakturaene fra Ferde gjelder passering uten avtale.

Dersom du har mottatt faktura fra Ferde, har du ikke vært registrert med avtale på passeringstidspunktet. Dersom du mener du hadde en gyldig AutoPASS-avtale, så ta kontakt med din brikkeutsteder og undersøk hvorfor avtalen ikke er aktiv.

Fakturainfo:
På fakturaen fra Ferde vil du se dato for utsendelse, fakturanummer og ditt kundenummer øverst i høyre hjørne. Betalingsdetaljer slik som KID-nummer, kontonummer, beløp til betaling og betalingsfrist er plassert i en boks på den første siden.

På side to vil du finne spesifikasjonene for fakturaen, altså hvilke passeringer den gjelder. Du vil først se perioden fakturaen gjelder for - og deretter registreringsnummeret på bilen.
Du kan også se dato, klokkeslett og pris for passeringene.

Har du fått varsel på SMS eller epost om at du har en ny faktura fra Ferde til behandling?

Dette betyr at du har valgt eFaktura, og det er banken din som minner deg på at du må logge inn i nettbanken for å legge fakturaen til betaling. I nettbanken vil du kunne laste ned fakturagrunnlaget.

Har du fått faktura fra Ferde på Vipps?

Dette betyr at du i utgangspunktet har eFaktura, men at du har huket av for valget om å også motta fakturaen på Vipps - inne i Vipps-appen. Dette kan du endre på selv under "Innstillinger" i Vipps. Det har ingen betydning om du legger fakturaen til forfall på Vipps eller i nettbanken, den vil registreres som betalt uansett hvilken måte du velger å gjøre det på.