Hopp til innholdet

Buss i rute

Buss i konsesjonert rute har rett til fritak i alle bomstasjoner langs den aktuelle bussruten.

For å søke om fritak for buss må du ha en gyldig AutoPASS-avtale knyttet til kjøretøyet, og deretter søke til Ferde om fritak.

Ferde kan bare innvilge fritak for de av våre bomstasjoner som du har fått konsesjon for. 
For fritak utenfor Agder, Rogaland og Vestland må du ta kontakt med det aktuelle bompengeselskapet som eier bomstasjonen hvor du ønsker fritak.

Du får fritak ved å fylle ut dette skjemaet og legg ved kopi av gyldig konsesjon.

Kontaktskjema for fritak