Hopp til innholdet

Fritak for forflytningshemmede

Her finner du en oversikt over registrering av fritak for forflytningshemmede.

Hvor gjelder fritaket:

Ferde AS opererer bompengeprosjekter i fylkene Vestland, Rogaland og Agder. Per i dag vil fritak gjelde for passeringer i følgende bomprosjekter i denne regionen; Førdepakken, Nordhordlandspakken, Bergen, Askøypakken, Haugalandspakken, Nord-Jæren og Kristiansand.

Hvem kan søke om fritak:

Som eier av parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort) kan du søke fritak gjennom bomringer i Norge dersom parkeringsbeviset ditt er utstedt med en gyldighet på minst to år. Dersom gyldigheten er under to år fra dagens dato, er det nødvendig å dokumentere parkeringstillatelsen med vedtaksbrevet fra kommunen.

For å kunne søke om fritak må du ha en gyldig AutoPASS-avtale og -bombrikke registrert på bilen. Dersom du ikke har en AutoPASS-avtale og -bombrikke, kan dette bestilles her.

Navnet på parkeringsbeviset og AutoPASS-avtalen må samsvare. Dersom eier av parkeringsbeviset er under 18 år må AutoPASS-avtalen registreres på foresatt/verge.

Fritaket er knyttet til én bombrikke i ett kjøretøy. Foreldre med forflytningshemmede barn (under 18 år), hvor barnet har parkeringstillatelse, kan søke om fritak for inntil to bombrikker, for to kjøretøy.

Et eventuelt fritak vil falle bort dersom:

  • du sier opp AutoPASS-avtalen
  • gyldigheten på parkeringsbeviset utløper
  • du bytter AutoPASS-bombrikke uten å søke om fritak på nytt
  • avtalen sperres grunnet manglende betaling og krav overføres til inkasso

Hvordan søke om fritak

1. Fyll ut kontaktskjemaet under, og inkluder følgende informasjon:
a. Registreringsnummer på kjøretøyet
b. Brikkenummer
c. Adresse
d. Telefonnummer
e. E-postadresse
f. Fødselsdato

2. Legg ved følgende dokumentasjon:
a. Kopi/bilde av både forside og bakside av parkeringsbeviset
(Du kan ta bilde med smarttelefonen din)
b. Kopi av gyldig AutoPass-avtalebekreftelse fra din brikkeutsteder.
(Du kan be din brikkeutsteder om en kopi av avtaledokumentet)
c. Kopi av vedtaksbrev fra kommunen
(kun dersom gyldigheten på parkeringsbeviset er under to år fra dagens dato)


NB! Søknaden kan ikke behandles før vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

Passeringer som er foretatt før all dokumentasjon foreligger vil faktureres og må betales i sin helhet.

Kontaktskjema

Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon.

Legg ved fil

Dra og slipp filer her eller

Velg filer