Hopp til innholdet

Fritak for forflytningshemmede

Her finner du en oversikt over registrering av fritak for forflytningshemmede.

Som eier av parkeringskort for forflytningshemmede (HC-kort) har du rett til fritak gjennom bomringer i Norge dersom kortet ditt er utstedt med en varighet på minst to år. Etter man fyller 80 år kan gyldighetsdatoen være mindre enn to år. Du kan kun få fritak på én bil.

Fritaksbestemmelsen for forflytningshemmede er lovbestemt og gjelder alle som passerer i bomringene med gyldig AutoPASS-avtale og gyldig parkeringsbevis registrert hos bompengeselskapet Ferde.

Ferde AS opererer bompengeprosjekter i fylkene Vestland, Rogaland og Agder. Per i dag har du rett til fritak for passeringer i følgene bomprosjekter i denne regionen; Førdepakken, Nordhordlandspakken, Bergen, Askøypakken, Haugalandspakken, Nord-Jæren og Kristiansand.

Som innehaver av parkeringskort er det to ting du må gjøre for å få fritaket du har krav på:

1. Du må ha gyldig AutoPASS-brikke fra en AutoPASS-utsteder. AutoPASS-brikke kan du bestille her

2. Sende inn følgende dokumentasjon til Ferde:

 • Dokumentasjon på gyldig AutoPASS-avtale
  Dette kan være skjermdump fra Min Side eller bekreftelse fra brikkeutsteder/AutoPASS avtalepart.
  AutoPASS-avtalen må være registrert på samme person som parkeringskortet er registrert på. Hvis du er under 18 år, skal AutoPASS-avtalen være registrert på en foresatt.
 • Kopi av forside og bakside av parkeringskortet
  Gyldigheten må være på over to år. Dersom gyldigheten er under 2 år fra dagens dato, vennligst også legg ved vedtaksbrevet.
 • Brikkenummeret
 • Registreringsnummer på kjøretøyet
 • Adresse, telefonnummer og epost

Dette kan sendes inn via vårt kontaktskjema eller per post.

Gyldighet:
Fritaket vil først være gyldig dagen etter at det er registrert hos Ferde. Registrering vil normalt skje første virkedag etter mottatt dokumentasjon.

Fritaket blir automatisk avsluttet når gyldigheten på parkeringskortet er utløpt. Når du mottar nytt parkeringskort, er det viktig å sende inn kopi av nytt parkeringskort slik at det blir registrert hos Ferde.

Hvis AutoPASS-avtalen er inaktiv eller sperret, vil du ikke få fritak.

Ny brikke?
Dersom du mottar ny bombrikke til kjøretøyet, må du også kontakte Ferde slik at den nye brikken blir knyttet til fritaket.

Spørsmål?
For spørsmål om fritak på bompasseringer kan du kontakte oss her.