Hopp til innholdet

Fritak for forflytningshemmede

Her finner du en oversikt over registrering av fritak for forflytningshemmede.


Hvor gjelder fritaket:
Ferde AS opererer bompengeprosjekter i fylkene Vestland, Rogaland og Agder. Per i dag har du rett til fritak for passeringer i følgene bomprosjekter i denne regionen; Førdepakken, Nordhordlandspakken, Bergen, Askøypakken, Haugalandspakken, Nord-Jæren og Kristiansand. Her finner du oversikt over alle steder i Norge hvor du får fritak.

Hvem får fritak:
Som eier av parkeringskort for forflytningshemmede (HC-kort) har du rett til fritak gjennom bomringer i Norge dersom kortet ditt er utstedt med en varighet på minst to år. Dersom gyldigheten er under 2 år fra dagens dato, vennligst også legg ved vedtaksbrevet.

For å kunne søke om fritak må du ha en gyldig AutoPASS-avtale registrert på bilen. Du kan kun få fritak på én bil, og AutoPASS-avtalen må være registrert på samme navn som HC-kortet. Hvis du er under 18 år, skal AutoPASS-avtalen være registrert på en foresatt.

Tilfeller hvor fritaket ditt faller bort

  • Hvis du sier opp AutoPASS-avtalen din
  • Hvis AutoPASS-avtalen din sperres på grunn av inkasso
  • Hvis du bytter AutoPASS-brikke uten å søke om fritak på nytt
  • Hvis gyldigheten på HC-kortet ditt utløper

Slik søker du fritaket hos Ferde:

1. Du har allerede en gyldig AutoPASS avtale og brikke.
Dersom du ikke har dette fra tidligere kan du bestille AutoPASS avtale og brikke her

2. Søke om fritak til Ferde ved å:
- fylle ut kontaktskjemaet under, og legg også inn registreringsnummeret på kjøretøyet, adressen, telefonnummer og epost

- legge ved kopi/bilde av forsiden og baksiden av HC-kortet ditt

- legge ved avtalebekreftelse på gyldig AutoPASS-avtale hos en brikkeutsteder. Denne dokumentasjonen må inneholde brikkenummer, registreringsnummer og navn. (Dette kan være skjermdump fra Min Side eller bekreftelse fra din brikkeutsteder/AutoPASS avtalepart)

Husk at fritaket ikke er gyldig før all dokumentasjon er registrert hos Ferde.

Kontaktskjema

Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon.

Legg ved fil

Dra og slipp filer her eller

Velg filer