Hopp til innholdet

Fritak for forflytningshemmede

Her kan du søke om eller fornye fritak for betaling i bomringer i henhold til Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort).

Forutsetninger for å kunne søke avtale:

 • Fritaket forutsetter at kjøretøyet allerede har en gyldig AutoPASS-avtale.
 • HC-kortet må være registrert på samme navn som AutoPASS-avtalen og være gyldig i minimum 2 år fra utstedelsesdato.

Søknadsskjema

Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon: (se nærmere informasjon under)

Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden:

 1. Kopi av forside og bakside av ditt HC-kort *
 2. Avtalebekreftelse på gyldig AutoPass-avtale fra din brikkeutsteder. Må inneholde navn, brikkenummer og registreringsnummer. *
 3. Kopi av vedtaksbrev fra kommunen *

Husk at fritakssøknaden ikke kan behandles før all dokumentasjon er registrert hos Ferde.

Legg ved fil

Dra og slipp filer her eller

Velg filer

  Hvor gjelder fritaket:

  Ferde AS opererer bompengeprosjekter i fylkene Vestland, Rogaland og Agder. Per i dag vil fritak gjelde for passeringer i følgende bomprosjekter i denne regionen; Førdepakken, Nordhordlandspakken, Bergen, Askøypakken, Haugalandspakken, Nord-Jæren og Kristiansand.

  Hvem kan søke om fritak:

  Som eier av parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort) kan du søke fritak gjennom bomringer i Norge dersom parkeringsbeviset ditt er utstedt med en gyldighet på minst to år.

  For å kunne søke om fritak må du ha en gyldig AutoPASS-avtale og -bombrikke registrert på bilen. Dersom du ikke har en AutoPASS-avtale og -bombrikke, kan dette bestilles her.

  Navnet på parkeringsbeviset og AutoPASS-avtalen må samsvare. Dersom eier av parkeringsbeviset er under 18 år må AutoPASS-avtalen registreres på foresatt/verge.

  Fritaket er knyttet til én bombrikke i ett kjøretøy. Foreldre med forflytningshemmede barn (under 18 år), hvor barnet har parkeringstillatelse, kan søke om fritak for inntil to bombrikker, for to kjøretøy.

  Hvordan søke om fritak

  1. Fyll ut kontaktskjemaet over, og legg inn navn, adresse, postnr, poststed, fødselsnummer, telefonnummer, epost, registreringsnummeret på kjøretøyet og brikkenummeret.

  2. Legg ved følgende dokumentasjon:
  a. Kopi/bilde av både forside og bakside av parkeringsbeviset
  (Du kan ta bilde med smarttelefonen din)
  b. Kopi av gyldig AutoPass-avtalebekreftelse fra din brikkeutsteder.
  (Du kan be din brikkeutsteder om en kopi av avtaledokumentet)
  c. Kopi av vedtaksbrev fra kommunen


  NB! Søknaden kan ikke behandles før vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

  Passeringer som er foretatt før all dokumentasjon foreligger vil faktureres og må betales i sin helhet.

  Et eventuelt fritak vil falle bort dersom:

  • du sier opp AutoPASS-avtalen din hos brikkeutsteder
  • gyldigheten på parkeringsbeviset (HC-kort) utløper
  • du bytter AutoPASS-bombrikke uten å søke om fritak på nytt
  • avtalen sperres hos brikkeutsteder grunnet manglende betaling og inkasso