Hopp til innholdet

Dette er Ferde

Ferde er et regionalt bompengeselskap som finansierer bompengeprosjekter og driver bompengeinnkreving i Agder, Rogaland og Vestland fylker. Ferde er organisert som et aksjeselskap, og er eid av Vestland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Agder fylkeskommune med en tredel hver. Hovedkontoret er i Bergen.

Bompenger bidrar til å finansiere utbygging av veier, kollektivtransport, gang- og sykkelveier, og er således viktig for å nå de nasjonale målene om ett effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

2019 var Ferdes første fulle år som regionalt bompengeselskap, der 23 bompengeselskap ble fusjonert inn.