Hopp til innholdet

Finans

Ferde har som overordnet mål å minimere finansieringskostnadene på lån samt å oppnå attraktiv avkastning på overskuddslikviditet, innenfor de til enhver tid gjeldende risikorammer.

Ferde skal være en synlig, aktiv og attraktiv aktør i finansmarkedene og ønsker gjennom finansforvaltningen å være en drivkraft for det grønne skiftet. Både finansiering og likviditetsforvaltning tilpasses de enkelte prosjektenes egenart. Det skal ikke være kryssubsidiering mellom prosjektene, og de finansieres hver for seg. Ferde er en betydelig aktør i det norske finansmarkedet.

Ferde er en av de største utstederne av grønne obligasjoner i det norske markedet med totalt utestående grønne lån på 5,3 milliarder kroner per 31.12.2020. Du kan lese rapporter her.