Hopp til innholdet

Nå er Ferde sertifisert i henhold til standardene ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Styringssystemet i Ferde AS er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

ISO 9001 er en internasjonal standard for ledelsessystemer for kvalitet, mens ISO 14001 er en internasjonal standard for ledelsessystemer for miljø. Sertifisering etter disse to ISO-standardene sikrer at virksomhetsstyringen og aktivitetene I Ferde er i samsvar med interne og eksterne krav og forventninger, standarder og regelverk, at kontinuerlig forbedring er en integrert del av virksomhetsstyringen, samt at tjenestene Ferde leverer er av høy kvalitet og ivaretar miljøhensyn.

Ved å bruke anerkjente styringsprinsipper for internkontroll sikrer vi etterlevelse og at driften vår er målrettet og effektiv, og vi skaper tillit gjennom objektive målinger og kontinuerlig forbedring.

Du kan lese mer om Ferde sitt arbeid med kvalitet og se ISO-sertifikatet her.