Hopp til innholdet

Årsrapport 2020

Ferde fikk inn 3,4 milliarder i bompenger i 2020

257 millioner bompasseringer ga 3 406 millioner kroner i inntekter til Ferde i 2020. Inntektene kommer fra over 20 bompengeprosjekter som skal finansiere vegprosjekter i Agder, Rogaland og Vestland.

Driftskostnadene ble 304 millioner kroner, som utgjorde 8,8% av inntektene. Det gir en kostnad på kr 1,11 per bompassering. Utregningen er basert på egen veileder fra Statens vegvesen. Selskapet svarte i fjor på 132 253 henvendelser på telefon og 116 300 på e-post.

Grønt rammeverk
Ferde har i dag også publisert sin første rapport i henhold til grønt rammeverk. Ferde er en av de største utstederne av grønne obligasjoner i det norske markedet med totalt utestående grønne lån på 5,3 milliarder kroner per 31.12.2020.

Du kan lese årsrapporten for 2020 og rapport om grønt rammeverk her