Hopp til innholdet

Årsrapport 2021

Ferde fikk inn 3,9 milliarder i driftsinntekter i 2021

Inntektene fordelte seg på 3,3 milliarder i passeringsinntekter og 0,6 milliarder i statlige tilskudd og andre driftsinntekter. Bompengene finansierer bompengeprosjekter i Agder, Rogaland og Vestland. Ferde hadde 19 bompengeprosjekter med innkreving i 2021.

Driftskostnadene, eksklusive avskrivninger, utgjør 8,5% av passeringsinntektene.

Ferde solgte utstedervirksomheten Flyt AS til Gjensidige Forsikring ASA i 2021. Salget er en følge av bompengereformen sitt krav om å skille mellom rollene til bompengeselskapene (operatørene) og de som utsteder AutoPASS-avtaler (utstedervirksomhetene). Salgsvederlaget for Flyt AS på 409 millioner kroner ga Ferde en gevinst på 324 millioner kroner til fordeling på de ulike prosjektene.

Grønt rammeverk – ny rapport

Ferde har i dag også publisert en rapport i henhold til grønt rammeverk. Rammeverket er utarbeidet i henhold til «The Green Bond Principles» og er gjennomgått og vurdert av CICERO som har gitt den høyeste graderingen som kan oppnås («dark green»). Ferde er en av de største utstederne av grønne obligasjoner i det norske markedet med totalt utestående grønne lån på 5,5 milliarder kroner per 31.12.2021.

Du kan lese årsrapporten for 2021 og rapport om grønt rammeverk her.