Hopp til innholdet

Årsrapport 2022

Over 4 milliarder i bompenger i 2022

Inntektene fordelte seg på 3,6 milliarder i passeringsinntekter og 0,4 milliarder i statlige tilskudd og andre driftsinntekter.

Driftskostnadene ble redusert med 48 millioner kroner fra 2021 til 2022, og driftskostnadene per passering var 0,85 kroner i 2022 mot 1,09 kroner året før.

Ved årsskifte hadde Ferde 16 bompengeprosjekter med innkreving. Bompengene finansierer bompengeprosjekter i Agder, Rogaland og Vestland.

Driftskostnadene, eksklusive avskrivninger, utgjorde 6,5 prosent av passeringsinntektene. Dette er en nedgang fra 8,5 prosent i 2021, en utvikling selskapet er godt fornøyd med.

Grønt rammeverk – ny rapport

Ferde har i dag også publisert en rapport i henhold til grønt rammeverk. Ferde er en betydelig aktør i det norske markedet for utstedelse av grønne obligasjoner med totalt utestående grønne obligasjoner på 5,6 milliarder per 31.12.2022.

Du kan lese årsrapporten og rapport om grønt rammeverk her.