Hopp til innholdet

Årsrapport 2023

Ferde AS hadde inntekter på 4 420 millioner kroner i 2023, opp fra 4 001 millioner kroner i 2022.

Passeringsinntekter utgjorde 4 202 millioner kroner i 2023, opp fra 3 608 million kroner i 2022. Offentlige tilskudd beløp seg til 214 millioner i 2023, ned fra 387 millioner kroner i 2022.

Driftskostnader utgjorde 279 millioner kroner i 2023, opp fra 254 millioner kroner i 2022. Høyere driftskostnader skyldes i hovedsak økt tap på krav, økte andre driftskostnader og noe høyere avskrivninger driftsmidler og eiendeler.

Finanskostnader var 891 millioner kroner i 2023, opp fra 517 millioner kroner i 2022. Økningen i finanskostnader i 2023 skyldes i hovedsak økte markedsrenter på den flytende delen av gjelden samt noe høyere lånebalanse gjennom året sammenlignet med 2022. Finansinntekter var 269 millioner kroner i 2023, opp fra 150 millioner kroner i 2022. Økningen skyldes høyere renter og avkastning på innskudd, men motvirkes noe av lavere innskudd gjennom året sammenlignet med 2022.

Netto finanskostnader endte dermed på 623 millioner kroner i 2023, en betydelig økning sammenlignet med 367 millioner kroner i 2022.

Resultatet før avskriving på innkrevingsrett endte på 3 518 millioner i 2023 opp fra 3 381 millioner i 2022

Ved årsskifte hadde Ferde 17 bompengeprosjekter med innkreving. Bompengene finansierer bompengeprosjekter i Agder, Rogaland og Vestland. Vi registrerte totalt 289 millioner passeringer i 2023, mot 279 millioner året før.

Du kan lese årsrapporten og rapport for Grønt Rammeverk her.