Hopp til innholdet

Effektiv finansiering av fremtidens samferdsel

Ferde har i løpet av de siste dagene sikret finansiering til flere av våre prosjekter, både gjennom obligasjonsmarkedet og gjennom langsiktig marginfornyelse på eksisterende banklån. Finansieringene er gjort til attraktive vilkår i dagens marked.

Obligasjon, 8 år, MNOK 700, 3M Nibor + 0.715%, ny finansiering til Rogfast, sikret med garanti fra Rogaland fylkeskommune.

Obligasjon, 3 år, MNOK 350, 3M Nibor + 0.528%, refinansiering og ny finansiering til Nordhordlandspakken, sikret med garanti fra Vestland fylkeskommune.

Marginfornyelse 7 år, MNOK 906, Nordic Investment Bank, til E39 Svegatjørn-Rådal, sikret med garanti fra Vestland fylkeskommune.

Så langt i år har Ferde sikret refinansiering, marginfornyelse og finansering av totalt NOK 3.6 mrd. på vegne av bompengeprosjektene på Sør-Vestlandet.

Gode og forutsigbare finansieringsbetingelser bidrar til økonomisk trygghet for prosjektene. Den siste tids transaksjoner understøtter Ferdes visjon om effektiv finansiering av fremtidens samferdsel, med fokus på en ansvarlig finansforvaltning.