Hopp til innholdet

Endring i betingelser for AutoPASS-avtale fra 01.05.21

I forbindelse med endringer i roller for bompengeselskapene har Statens vegvesen Vegdirektoratet oppdatert avtalevilkårene. Samtidig overtar Flyt avtalekundene til Ferde AS.

Bompengereformen medfører at de fem regionale bompengeselskapene ikke lenger kan operere som både operatør og utsteder. I forbindelse med endringer i roller for bompengeselskapene har Statens vegvesen Vegdirektoratet oppdatert avtalevilkårene. De oppdaterte avtalevilkårene til AutoPASS-avtalen finner du her. (Link til flytpass.no)

De viktigste endringene i de generelle betingelsene for AutoPASS-avtalen er:

  • Avtalen er gyldig fra det tidspunktet kjøretøyet er tilordnet registrert i AutoPASS Samvirke. Normalt skjer dette en til fem virkedager etter at Bruker har registrert seg som kunde.
  • Ved eierskifte av kjøretøy er avtalepart ansvarlig for påløpt passeringstakst inntil melding om eierskifte er mottatt av Selskapet, og eierskifte er registrert i AutoPASS Samvirke. Dette gjelder uavhengig av om passeringer er identifisert via brikken eller ved fotografering av nummerskilt ved passering av bomstasjon. Normalt vil det gå fra en til fem virkedager fra et eierskifte er meldt til dette er registrert i AutoPASS Samvirke.
  • Tekst om forskuddsavtale er fjernet.

Ferde og Flyt
Siden februar 2021 har Flyt vært en utstederdivisjon under Ferde AS. Fra 1. mai 2021 blir utstederdivisjonen et eget aksjeselskap. Dette gjennomføres for å oppfylle myndighetenes bompengereform. Flyt AS overtar alle kundeavtalene til Ferde AS fra denne dato. Det vil si at du vil få faktura fra Flyt AS, og Flyt vil håndtere henvendelser vedrørende din avtale. Du vil fortsatt finne oversikt over passeringer på AutoPASS Min Side.

Du trenger ikke foreta deg noe
Ved å fortsette å bruke AutoPASS-brikken din etter 1. mai 2021, godtar du de oppdaterte vilkårene og at avtalen overføres til Flyt AS. Du trenger ikke foreta deg noe. Mer informasjon om Flyt AS finner du på nettsiden www.flytpass.no.

Hvis du ønsker å si opp din rabattavtale, så kan du kontakte Flyt på www.flytpass.no og 55 55 94 94. Du kan også si opp avtalen ved å gå inn på Min Side