Hopp til innholdet

Ferde ISO 27001 sertifisert

Ferde har oppnådd ISO 27001 sertifisering, som setter krav til informasjonssikkerhet.

«Et ISO/IEC 27001 sertifikat viser at styringssystemet for informasjonssikkerhet er målt mot en standard for beste praksis i bransjen og funnet å være i samsvar med denne. Sertifisering av et uavhengig sertifiseringsorgan viser at man har truffet nødvendige tiltak for å beskytte sensitiv informasjon mot uautorisert adgang og endringer», kommenterer Trond Juvik, administrerende direktør i Ferde.

Ferde er i tillegg sertifisert etter ISO 9001 standarden som er sertifisering av kvalitetssystem og ISO 14001 som gjelder ledelsessystemer for miljø.